OVER ONS

Missie: Versterken hechtere samenleving

Sinds 2013 werkt Samen voor Maastricht aan haar passie; een hechtere samenleving door in de lokale gemeenschap verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samen voor Maastricht verbindt partijen, inspireert, organiseert en adviseert.

Effectief MBO-beleid zorgt voor een sterkere samenleving, waarbij we gezamenlijk een bijdrage leveren aan de volgende urgente maatschappelijke thema’s:

 1. Het vergroten van (financiële) zelfredzaamheid van kwetsbare mensen
 2. Talentontwikkeling
 3. Samenleven in buurten en wijken

Samen voor Maastricht staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Samen voor Maastricht benadrukt de relevantie van MBO in deze tijd en wil MBO bekend maken door middel van:

1. Het stimuleren van sociale bewustwording bij bedrijven door events en workshops;
2. Het matchen van bedrijven met maatschappelijke organisaties;
3. Het coachen van bedrijven en maatschappelijke organisaties bij MBO projecten;
4. Het stimuleren van een lokaal MBO-netwerk;
5. Het ontplooien van diverse eigen initiatieven die MBO stimuleren.

Het gaat hier steeds om het smeden van –structurele- samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en daarmee van maatschappelijke cohesie. Neem contact met ons, wij informeren u graag.

onze kernwaarden

Samenwerken – Verbinden – Inspireren

Aangesloten bij:

Medewerkers zijn in het bezit van het Kenniscertificaat MBO Intermediair, uitgegeven door MVO Nederland.

Wij zijn aangesloten bij:

De landelijke stichting Samen voor Betrokken Ondernemen
MVO Nederland
Het internationaal netwerk CSR360

Over ons
Manon Machiels

doet u mee?

ONZE AMBITIE 2020

Met onze ambitie2020 willen we dat bedrijven de waarde van het betrokken ondernemen (h)erkennen als driver voor succes. Ze tonen betrokkenheid door inzet van hun kennis, vaardigheden en medewerkers. Vooroordelen verdwijnen, verschillen worden kleiner en we verrijken elkaar.

doet u mee?

Wij willen een beweging creëren waarin professionals één dag hun talent, kennis, hart of handen inzetten voor een hechtere samenleving. Wij voorzien een boost aan creatieve oplossingen en oprechte verbindingen. Het levert één dag energie en inspiratie op voor de professional, het team en het bedrijf.

Wat kunt u in één dag?

DE MENSEN ACHTER SAMEN VOOR

 • Manon Machiels
  Manon Machiels founder en directeur

  One person can make a difference and everyone should try – JFK

  IN MAATSCHAPELIJK ONDERNEMEN KOMEN MIJN TWEE WERELDEN SAMEN!

  Met het oprichten van Samen voor Maastricht heb ik mijn ondernemerschap en mijn sociaal-maatschappelijk engagement kunnen verenigen.

  Sinds 2006 ben ik zelfstandig ondernemer en ik heb advies gegeven en onderzoek gedaan in ruimtelijke ontwikkeling. Wat mij daarin met name erg veel voldoening gaf, was het toevoegen van de sociaal-maatschappelijke component zoals bv. bewonersparticipatie bij nieuwbouwprojecten. De stap naar MBO (maatschappelijk betrokken ondernemen) was voor mij een logische.
  Het verbinden van deze twee werelden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisiaties, die ik beide goed ken, zie ik als mijn opdracht.

Onze vrijwilligers

 • Bianca Korczynski
  Bianca Korczynski
 • Marianne Bruijnzeels
  Marianne Bruijnzeels
 • Nathalie Hofman
  Nathalie Hofman
 • Lea Kessels
  Lea Kessels
 • Pascale Nelissen
  Pascale Nelissen

Onze fotografen

 • Laurens Bouvrie
  Laurens Bouvrie

  Laurens Bouvrie – Maastricht (1958)

  Laurens Bouvrie, geboren en getogen Maastrichtenaar, noemt zichzelf het liefst fotojournalist of stadsfotograaf. In 2009 startte hij de nieuwssite Maastricht Aktueel op. In twee jaar tijd lukte het hem de nieuws- en informatiesite tot een lokaal mediumbegrip te maken. In 2013 werd Maastricht Aktueel overgenomen door A&C Media. Tot het uitgeversbedrijf hoort onder andere Stadskrant De Ster en De Maaspost/Trompetter. Voor deze twee kranten schrijft hij sinds 2004 columns, beschouwingen en redactionele artikelen.

  www.laurensbouvrie.com

Bestuur

Het bestuur van Samen voor Maastricht bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die hun kennis en ervaring belangeloos inzetten.

Marcel Jöris, voorzitter (Directeur MTB www.mtb.nl)

“Met de verzorgingsstaat op zijn retour, komt het op bedrijven en instellingen aan om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet invulling te geven. Successen worden alleen in gezamenlijkheid behaald: samen geven we MBO een gezicht !”

Marieke Kraak, secretaris (zelfstandig interim professional)

“Samen voor Maastricht is meer dan het verbinden van organisaties en (maatschappelijke) instelling in onze lokale samenleving. Samen voor Maastricht verbind mensen. De kracht en energie die daaruit vrijkomt maakt ons samen sterker!”

Erwin Weerts, penningmeester (RegisteraccountantKoenen en Co)

“Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen schep je nog meer verplichtingen in deze geïndividualiseerde maatschappij. Waarom je kennis niet vrijwillig, maar ook niet vrijblijvend overdragen aan mensen die dit initiatief graag omarmen. Hiermee creëer je winnaars die elkaar respectvol bejegen. Ik zie dit als een start naar de nieuwe wereld van elkaar positief benaderen en het individu ondergeschikt maken aan het collectief.”

onze ambassadeurs

Over ons
Huub Stapel, acteur
Over ons
Vivian Lataster, Presentaties & Media-advies

Met Gesloten Beurs; De documentaire

“HOE ZOU HET ZIJN ALS WE ALLEMAAL ÉÉN DAG AAN MAASTRICHT GEVEN? HOE ZOU DE STAD ER DAN UITZIEN?”

Iedere dag brengen wij twee werelden (de profit en non-profit wereld) bij elkaar. Iedere dag delen we bijzondere ontmoetingen. De verschillen tussen deze werelden worden kleiner, vooroordelen verdwijnen, we slaan bruggen naar elkaar en we verrijken elkaar. Van een mooie match worden wij blij, want iedere dag is een nieuwe dag met mooie verhalen.

Wij zijn zeer vereerd dat we dit via onze documentaire met jullie mogen delen!

Start typing and press Enter to search

X